"ИМПУЛС-СВ" ООД - гр. Несебър с клон в Бургас е в услуга на строителните компании и предприемачи, заети в областта на индустриалното и жилищно строителство. "ИМПУЛС-СВ" ООД специализира своята дейност в извършване на услуги със строителна механизация, товарен транспорт и доставка на строителни материали. Строителство на линейни обекти,водопроводни канали и пътища.

Основните дейности, които извършва фирмата са:

"Земно - изкопни и насипни работи  със строителни машини
"Вертикални планировки
"Механизирано разрушаване на сгради, бетонни и скални маси
"Извозване на земни маси и отпадъци
"Подравняване, настилане на терени, паркинги, пътища
"Транспортни услуги
"Доставка на инертни и други строителни материали
"Доставка на бетонови и варови смеси
"Специализиран транспорт на строителна механизация
"услуги с автокран на височина до 25м
"услуги с бетонпомпа

"ИМПУЛС-СВ" ООД  Несебър с клон в Бургас   разполага със собствена транспортна, бетонополагаща и др. специализирана техника, а именно :

"6 броя бетоновози с обем на вместимост 9 м3
"3 броя бетонпомпи
"1 броя 24-метрова
"2 брой 32-метрови
" 4 броя четириосни самосвали с обем на коша до 16 м3
"2 броя влекачи с платформи за извършване на превоз на строителни машини
"3 броя верижни багери от 20 до 30 тона с работен обем на кофата от 1м3 до  1.5 м3            
"1 брой верижен багер с хидравличен чук  35 тона
"1 брой челен товарач / фадрома /  с обем на кофата 3 м3
"1 брой еднобандажен виброваляк   12 тонен
"1 брой булдозер Камацу


За поддръжка на автомобилния парк /транспортни средства, машини и съоръжения / е изграден сервиз, разполагащ със собствена инструментална база.

От основаването си до сега, стремежът на екипа на фирмата е да отговори изцяло на нуждите на динамично развиващия се строителен бизнес чрез
"Разширяване и усъвършенстване на услугите с цел постигане на комплексност в предлагането
"Поддържане на отлично качество на услугите, по-висока производителност и ефективност
"Поддържане на професионални, коректни и колегиални отношения с партньорите на фирмата
Във времето фирмата доказва възможностите си в бранша и днес се ползва със заслужен авторитет и уважение сред утвърдените строителните компании и предприемачи.

Copyright © 2011 impulssv.com - All Rights Reserved | Web support by Kiryakov