1.Бетонов възел

Baucema производителност: 50 куб. m/h

Предлагани бетонови смеси:
                                                                                            
Бетон:
                                                                                      Всички класове
                                                                                     В7.5   B10    В12.5
                                                                                      В15   B20    B25
                                                                                                 В30
                                                                                         Замаски 1:2
                                                                                         Замаски 1:3

2.Варов възел
Класическа технология с отлежаване на варовата каша в ями с вместимост 400 куб. м получена при гасене на негасена вар. Производителност - 12 куб. м/час. Собствен транспорт на хоросана с бетоновоз и качване до 28м   
"ИМПУЛС-СВ" ООД  разполага със собствена транспортна, бетонополагаща и др. специализирана техника, а именно :

"6 броя бетоновози с обем на вместимост 9 м3
"3 броя бетонпомпи
"1 броя 24-метрова
"2 брой 32-метрови

Освен пълната гама от бетонови и строителни разтвори "ИМПУЛС-СВ" ООД произвежда и бетон по специални изисквания на клиентите си. Материалите и суровините за производството на бетон и разтвори се доставят от водещи фирми и са придружени от сертификати за качество.

Качеството на продуктите се гарантира от:
"Система за управление на качеството
"Система за производствен контрол на произвежданите бетони и разтвори

Copyright © 2011 impulssv.com - All Rights Reserved | Web support by Kiryakov