Copyright © 2011 impulssv.com - All Rights Reserved | Web support by Kiryakov
Ценоразпис на бетон и варови разтвори:

    1   Бетон клас В12.5         лв./м3             78,00
    2   Бетон клас В15            лв./м3             80,00
    3   Бетон клас В20            лв./м3             83,00
    4   Бетон клас В25            лв./м3             89,00
    5   Бетон клас В30            лв./м3             93,00
    6  Циментова замаска      лв./м3             84,00
    7  Варов разтвор              лв./м3             83,00


Цените са без ДДС:


                            Ценоразпис на превоз с бетоновоз:

                                             1.Превоз с бетоновоз    до 5км.         50лв.      за курс
                                             2.Превоз с бетонвоз      на 7км.         60лв.      за курс
                                             3.Превоз с бетоновоз    на 10км.       75лв.      за курс
                                             4.Превоз с бетоновоз    на 15км.       90лв.      за курс
                                             5.Превоз с бетоновоз    на 20км.      120лв.     за курс
                                             6.Превоз с бетоновоз    на 30км.      180лв.     за курс
                                             7.Превоз с бетоновоз    на 40км.      200лв.     за курс
                                                                    Цените са без ДДС:


                           Ценоразпис за услуга с бетонпомпа:

                                              1.Транспорт на бетонпомпа до обекта     5лв/км.
                                              2.Полагане на бетон с бетонпомпа           7
лв./м3
                                                                     Цените са без ДДС:

                    Закупуването на големи количества е съпроводено с отстъпки в цената.